મહાનુભાવોની સમાધી સ્થળના નામ - Gujju Gk

01 May 2022

મહાનુભાવોની સમાધી સ્થળના નામ

(1) ચૌધરી ચરણસિંહ : કિશાન ઘાટ,                       

(2) લાલબહાદુર શાસ્ત્રી : વિજય ઘાટ,                  

(3) બાબુ જગજીવનરામ : સમતા ઘાટ,                 

(4) જ્ઞાની ઝૈલસિંહ : એકતા સ્થળ,               

(5) ઇંદિરા ગાંધી : શકિત સ્થળ,                                  

(6) રાજીવ ગાંધી : વીર ભૂમિ,                                     

(7) ચીમનભાઇ પટેલ : નર્મદા ઘાટ,                 

(8) મોરારજીભાઈ દેસાઈ : અભય ઘાટ,                    

(9) મહાત્મા ગાંધી : રાજ ઘાટ,                                   

(10) બી. આર. આંબેડકર : ચૈતન્ય ભૂમિ /ચૈત્રા ભૂમિ

(11) ગુલઝારીલાલ નંદા : નારાયણ ઘાટ,         

(12) જવાહરલાલ નહેરુ : શાંતિવન,                   

(13) સંજય ગાંધી : શાંતિવન,                         

(14) શંકરદયાલ શર્મા : કર્મ ભૂમિ,                   

(15) ડૉ. રાજેન્દ્ર : મહાપ્રયાણ ઘટ,        

(16) મહાદેવભાઈ દેસાઇ : ઓમ સમાધી.

No comments:

Post a Comment