વર્લ્ડ ના દેશ અને તેમની રાષ્ટ્રીય રમતો - Gujju Gk

23 March 2021

વર્લ્ડ ના દેશ અને તેમની રાષ્ટ્રીય રમતો

🌎  વર્લ્ડ ના દેશ અને તેમની રાષ્ટ્રીય રમતો 🌎


⭕  દેશ ----> અર્જેન્ટીના ⭕                   

☑  ગેમ્સ ---> પાટો⭕ દેશ ----> બહામાસ ⭕          

☑   ગેમ્સ --->  સ્લોપ⭕ દેશ ---->  બાંગ્લાદેશ ⭕     

☑  ગેમ્સ --->  કબડ્ડી

 


⭕  દેશ ---->  બ્રાઝીલ ⭕              

☑  ગેમ્સ --->  કેપોઇરા

 


⭕  દેશ ---->  કેનેડા  ⭕                

☑  ગેમ્સ ---> આઈસ હોકી (શિયાળા માં)🔰  લેક્રોસ (ઉનાળામાં)  🔰⭕  દેશ ---->  ચીલી  ⭕                 

☑  ગેમ્સ ---> ચિલીના રોડીયો⭕  દેશ ---->  કોલમ્બીયા  ⭕           

☑   ગેમ્સ ---> તેજો


 

⭕  દેશ ----> કોરિયા  ⭕            

☑  ગેમ્સ ---> (રેપ) તાઈ કવૉન ડુ

 


⭕ દેશ ---->  ફિલીપાઇન્સ⭕         

☑   ગેમ્સ ---> અર્નિસ


 

⭕ દેશ ----> શ્રિલંકા ⭕                

☑  ગેમ્સ ---> વૉલીબૉલ⭕ દેશ ---->  ઉરુગ્વે  ⭕               

☑  ગેમ્સ ---> ​ગૌચોનો


 


⭕દેશ ----> અફઘાનિસ્તાન⭕        

☑  ગેમ્સ ---> બુજ્કશ્મી

 


🔰  એન્ટિગુઆ અને 🔰⭕  દેશ ---->  બાર્બુડા  ⭕              

☑   ગેમ્સ ---> ક્રિકેટ

 


⭕ દેશ ----> બાર્બાડોસ ⭕            

☑   ગેમ્સ ---> ક્રિકેટ


 


⭕ દેશ ---->  બર્મુડા ⭕                

☑  ગેમ્સ ---> ક્રિકેટ


 

⭕ દેશ ----> ભૂટાન ⭕                

☑  ગેમ્સ ---> તીરંદાજી


 


⭕ દેશ ----> ચાઇના ⭕                


☑  ગેમ્સ ---> ટેબલ ટેનિસ


 


⭕ દેશ ---->  કોલમ્બીયા ⭕            

☑  ગેમ્સ ---> એસોસિયેશન ફૂટબોલ⭕ દેશ ---->  ક્યુબા ⭕                

☑  ગેમ્સ ---> બેઝબોલ

 


⭕ દેશ ----> ડોમિનિકન ⭕           

☑  ગેમ્સ --->  રિપબ્લિક બેઝબોલ


 

⭕ દેશ ---->  ગ્રેનેડા ⭕                 

☑  ગેમ્સ --->  ક્રિકેટ


 

⭕ દેશ ----> ​ગયાના ⭕               

☑  ગેમ્સ --->  ક્રિકેટ


 

⭕ દેશ ----> ભારત ⭕                

☑  ગેમ્સ --->  હોકી


 

⭕ દેશ ---->  આયર્લેન્ડ  ⭕            

☑  ગેમ્સ --->  ગેલિક રમતો


 

⭕ દેશ ----> જમૈકા  ⭕              

☑   ગેમ્સ ---> ક્રિકેટ


 

⭕ દેશ ----> લેટવિયા ⭕              

☑  ગેમ્સ --->  બાસ્કેટબૉલ (ઉનાળા માં રમત)⭕ દેશ ---->  લેટવિયા ⭕              

☑  ગેમ્સ ---> આઇસ હોકી (શિયાળુ રમત)


 

⭕ દેશ ---->  લિથુઆનિયા ⭕          

☑  ગેમ્સ ---> ફૂટબૉલ

 


⭕ દેશ ----> ન્યુ ઝિલેન્ડ ⭕           

☑  ગેમ્સ ---> રગ્બી યુનિયન


 

⭕દેશ ---->  ​નોર્વે ક્રોસ કંટ્રી ⭕       

☑  ગેમ્સ ---->   સ્કીઈંગ ⭕ દેશ ---->  પાકિસ્તાન ⭕

☑   ગેમ્સ ----->   હોકી ⭕  દેશ ----->   પપુઆન્યુ ⭕

☑  ગેમ્સ ----->  ગીની રગ્બી લીગ🙏😊🚩 અરવિંદ વરિયા 🚩😊🙏 

No comments:

Post a Comment