સામાન્ય જ્ઞાન સવાલ જવાબ - Gujju Gk

18 October 2020

સામાન્ય જ્ઞાન સવાલ જવાબ

🍀ટીપુ સુલતાની તલવાર શાની બનેલી હતી ?

👉 દમશકશ સ્ટીલ


🍀વિદ્યુત અને ટ્રાન્ઝિસ્ટરની શોધે નીચે પૈકી કોને નવો રસ્તો આપ્યો છે ?

👉 નનોટેકનોલોજી


🍀 નનોટેકનોલોજી કેવી ટેકનોલોજી છે ?

👉 બહુહેતુક


🍀નવમાં સૈકામાં શિલ્પકાર નેનોકણનો ઉપયોગ શેમાં કરતા હતા ?

👉 વાસણોની સપાટી પર ચમક ઉત્પન્ન કરવા


🍀 નવા પદાર્થના ગુણધર્મો અણુની પુનઃગોઠવણી ઉપર આધાર રાખે છે ?

👉 એટોમિક એન્જિનિયરીંગ


🍀મનુષ્યના વાળનો વ્યાસ કેટેલો છે ?

👉 50,000 nm


🍀માનવીની આંખની જોવાની ક્ષમતા કેટલા માઇક્રોમિટર છે?

👉 10


🍀 ઇ.કોલાઇ બેકટેરીયાનું કદ કેટલું હોય છે ?

👉 2000 nm


🍀 રક્તકણોનો વ્યાસ કેટેલો હોય છે ?

👉 5000 nm


🍀નટિગ્રેટેડ સર્કિટ ટ્રાન્ઝિસ્ટર ....... પરિમાણનો હોય છે

👉 90 nm


🍀વાઇરસ નું કદ કેટલું હોય છે ?

👉 50 nm


🍀DNA ના અણુની પહોળાઇ કેટલી હોય છે ?

👉 2.0 nm


🍀 જે પોષતું તે મારતું એવો ક્રમ દીસે કુદરતી પંક્તિના લેખક કોણ છે ?

👉 કલાપી


🍀 કાચા ફળોને પકવવા માટે શાનો ઉપયોગ થાઈ છે ?

👉ઈથીલીન


🍀 માનવધર્મ સભાની સ્થાપના કોણે કરી હતી ?

👉 દુર્ગારામ મહેતા


🍀 ભારતની પહેલી ન્યુક્લિયર સબમરીનનું નામ શું હતું ?

👉 અરિહંત


🍀 અડાલજની વાવ કેટલા માળ ની છે ?

👉 5


🍀 ગુજરાતમાં ઈજનેરી ઉદ્યોગનું સૌથી મોટું કેન્દ્ર કયું છે ?

👉 અમદાવાદ


🍀ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ.રાજેન્દ્ર પ્રસાદને ગાંધીજીએ કયું બિરુદ આપ્યું હતું ?

👉 અજાતશત્રુ


🍀ભારતીય બંધારણમાં મૂળભૂત અધિકાર ક્યાં દેશના બંધારણમાં થી લેવામાં આવેલ છે ? 

👉 અમેરિકા

No comments:

Post a Comment