ગુજરાતના નવા મંત્રીમંડળના નવા મંત્રીઓ - Gujju Gk

16 September 2021

ગુજરાતના નવા મંત્રીમંડળના નવા મંત્રીઓ

ગુજરાતના નવા મંત્રીમંડળના નવા મંત્રીઓ


1. ભુપેન્દ્ર પટેલ – મુખ્યમંત્રી 


2. રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી – (રાવપુરા  વડોદરા) બ્રાહ્મણ (કેબીનેટ) 


3. જીતું વાઘાણી – (ભાવનગર પશ્ચિમ) લેઉઆ પટેલ (કેબીનેટ) 


4. ઋષિકેશ પટેલ – (વિસનગર – મહેસાણા) લેઉઆ પટેલ (કેબીનેટ) 


5. પુર્ણેશ મોદી – (સુરત પશ્ચિમ) ઓબીસી (કેબીનેટ) 


6. રાઘવજી પટેલ – (જામનગર) લેઉઆ પટેલ (કેબીનેટ) 


7. કનુ દેસાઈ – પારડી – બ્રાહ્મણ (કેબીનેટ) 


8. કિરીટસિંહ રાણા – લીંબડી – ક્ષત્રિય (કેબીનેટ) 


9. નરેશ પટેલ – ગણદેવી – ST (કેબીનેટ) 


10. પ્રદીપ પરમાર – અસારવા અમદાવાદ – ST (કેબીનેટ) 


11. અર્જુનસિંહ ચૌહાણ – મહેમદાબાદ – OBC (કેબીનેટ) 


12. હર્ષ સંઘવી -  મજુરા સુરત – જૈન (સ્વતંત્ર હવાલો) (રાજ્યકક્ષા) 


13. જગદીશ પંચાલ – નિકોલ – ઓબીસી (રાજ્યકક્ષા) 


14. બ્રિજેશ મેરજા – મોરબી – લેઉઆ પટેલ (રાજ્યકક્ષા) 


15. જીતુભાઈ ચૌધરી કપરાડા – ST (રાજ્યકક્ષા) 


16. મનીષાબેન વકીલ – વડોદર – sc (રાજ્યકક્ષા) 


17. મુકેશ પટેલ – ઓલપાડ – કોળી પટેલ (રાજ્યકક્ષા) 


18. નીમીશાબેન સુથાર – મોરવાહડફ – ST (રાજ્યકક્ષા) 


19. અરવિંદ રૈયાણી – રાજકોટ – લેઉઆ પટેલ (રાજ્યકક્ષા) 


20. કુબેર ડીંડોર – સંતરામપુર – ST (રાજ્યકક્ષા) 


21. કિર્તીસિંહ વાઘેલા – કાંકરેજ – ક્ષત્રીય  (રાજ્યકક્ષા) 


22. ગજેન્દ્રસિંહ પરમાર – પ્રાંતિજ – ઓબીસી (રાજ્યકક્ષા) 


23. રાઘવજી મકવાણા – મહુવા ભાવનગર – કોળી (રાજ્યકક્ષા) 


24. વિનોદ મોરડિયા – કતારગામ – પટેલ (રાજ્યકક્ષા) 


25. દેવા માલમ – કેશોદ – કોળી (રાજ્યકક્ષા)  

No comments:

Post a Comment