ગુજરાત સરકારની દરેક યોજનાઓ વિશે માહિતી - Gujju Gk

13 June 2021

ગુજરાત સરકારની દરેક યોજનાઓ વિશે માહિતી

 🔥🔥 71.54 લાખ રેશનકાર્ડ ધારકોને પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના હેઠળ વિનામૂલ્યે અનાજ મળશે

↪️ જાણો કોને  ક્યારે મળશે અનાજ 

↪️ વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો 👇👇👇👇

https://bit.ly/3giW1wT


📱તમારા દરેક મિત્રો સુધી આ મેસેજ મોકલો 📱

No comments:

Post a Comment