ગુજરાતના દરેક જીલ્લામાં આવેલી મહત્વની નદીઓ - Gujju Gk

20 March 2021

ગુજરાતના દરેક જીલ્લામાં આવેલી મહત્વની નદીઓ

નમસ્કાર મિત્રો આ પોસ્ટમાં ગુજરાતના દરેક જીલ્લામાં આવેલી મહત્વની નદીઓ  વિશે માહિતી આપવાના છીએ ગુજરાત સરકાર દ્વારા યોજવામાં આવતી દરેક દરેક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે આ પોસ્ટ તમને ખુબજ ઉપયોગી સાબિત થશે નદીઓ વિશે ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે એ માટે આપણે અહીં ક્યાં જિલ્લામાં કેટલી નદી આવેલી છે તેની ખુબજ સરળ ભાષામાં યાદ રહી જાય તે રીતે આ પોસ્ટ બનાવવામાં આવી છે આવી બીજી પોસ્ટ દરરોજ વાંચવા માટે અમારા બ્લોગની મુલાકાત લઈ શકો છો


સામાન્ય જ્ઞાન WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવવા માટે > Join


૧. કચ્છ - ખારી, કનકાવતી, રૂકમાવતી, ભૂખી, સુપી, માલણ, ચાંગ, નારા, નાગમતી, કાળી.

૨. બનાસકાંઠા - સિપુ, બનાસ, સરસ્વતી, અર્જુન.

૩. પાટણ - બનાસ, સરસ્વતી, રૂપેણ.

૪. મહેસાણા - રૂપેણ, પુષ્પાવતી.

૫. ગાંધીનગર - સાબરમતી, ખારી, મેશ્વો.

૬. સાબરકાંઠા - હરણવાવ, હાથમતી, સાબરમતી.

૭. અરવલ્લી - માઝમ, વાત્રક, મેશ્વો.

૮. છોટાઉદેપુર - સુખી, ઓરસંગ, હિરણ, મેણ.

૯. મહીસાગર - મહી, પાનમ, દેવ, મેસરી.

૧૦. પંચમહાલ - મેસરી, ગોમા, કારોડ, પાનમ.

૧૧. દાહોદ - પાનમ, અનાસ, માચણ, હડફ, પાનમ.

૧૨. ખેડા - વાત્રક, માહોર, મહી, શેઢી, લુણી.

૧૩. આણંદ - મહી, સાબરમતી.

૧૪. અમદાવાદ - સાબરમતી, મેશ્વો, ખારી, સુક ભાદર.

૧૫. વડોદરા - વિશ્વામિત્રી, ઢાઢર.

૧૬. ભરૂચ - નર્મદા.

૧૭. નર્મદા - નર્મદા, કરજણ.

૧૮. સુરત - કીમ, તાપી, મીંઢોળા, પૂર્ણા, અંબિકા.

૧૯. તાપી - તાપી, પૂર્ણા.

૨૦. ડાંગ - પૂર્ણા, અંબિકા.

૨૧. નવસારી - પૂર્ણા, અંબિકા, મીંઢોળા, કાવેરી.

૨૨. વલસાડ - ઔરંગા, પાર, કોલક, દમણ ગંગા.

૨૩. સુરેન્દ્રનગર - વઢવાણ ભોગવો, લીંબડી ભોગવો.

૨૪. બોટાદ - ધેલો, કાળુભાર, નિલકા.

૨૫. ભાવનગર - ધેલો, કાળુભાર, શેત્રુંજી, માલણ.

૨૬. અમરેલી - શેત્રુંજી, માલણ, કાળુભાર.

૨૭. ગીર સોમનાથ - હિરણ, શિંગવડુ, માચ્છુદ્રિ, માલણ, રાવળ.

૨૮. જૂનાગઢ - ઓઝત, ઉબેણ.

૨૯. પોરબંદર - ભાદર, ઓઝત, ઊબેણ, મીણસાર, મઘુવંતી.

૩૦. દેવભૂમિ દ્વારકા - સની.

૩૧. જામનગર - નાગમતી, ફુલજણ, સાસોઈ, કંકાવતી, ઊંડ.

૩૨. રાજકોટ - ભાદર, ધેલો, ગોંડલી, માજ, આજી, ફોકળ.

૩૩. મોરબી - મચ્છુ, બ્રહ્માણી. 

No comments:

Post a Comment