2021 ની સૌથી મોટી ભરતીની જાહેરાત - Gujju Gk

30 January 2021

2021 ની સૌથી મોટી ભરતીની જાહેરાત

 🚂🚆૧૦ પાસ માટે : ભારતીય રેલવેમાં ૨૫૦૦ જગ્યાની મેગા ભરતી ૨૦૨૧...

🔶પગાર :- ૩૦,૦૦૦/-  થી વધુ

🔶લાયકાત :-૧૦ અને ૧૨ પાસ, ITI, ડિપ્લોમા, ડિગ્રી

🔶કુલ ખાલી જગ્યા :- ૨૫૩૨

🔶પોસ્ટ :- સ્ટેશન માસ્તર,ટિકીટ કલાર્ક વગેરે..

🔶નોકરી :- સેન્ટ્રલ ગવરમેન્ટ

🔶છેલ્લી તારીખ :- ૦૬-૦૩-૨૦૨૧

વિગતવાર માહિતી માટે > અહીં ક્લિક કરો


⤴️💥 2021 ની સૌથી મોટી ભરતીની જાહેરાત


💢 ગુજરાત સરકાર કાયદા વિભાગ દ્રારા ભરતી

❕કુલ જગ્યાઓ : 1660

❕છેલ્લી તારીખ : 25/02/2021

⤵️ સંપૂર્ણ માહિતી માટે આ લિંક ખોલો

👉અહીં ક્લિક કરો


_______________________________


રાજકોટ મહાનગરપાલિકા (RMC) માં ૧૨૨ જુનિયર ક્લાર્ક ભરતી અંગેની જાહેરાત


જગ્યાનું નામ : જુનિયર ક્લાર્ક

લાયકાત : Graduate

કુલ જગ્યા : 122

પગાર ધોરણ : 19950/- PM

વયમર્યાદા : 18 થી 30 વર્ષ 🔸તારીખ:-09/02/2021

વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લીક કરો

👉અહીં ક્લિક કરો


_______________________________


🎓 MGVCL ભરતી જાહેરાત ૨૦૨૧


➔ જગ્યા નું નામ - વિવિધ

➔ લાયકાત- પોસ્ટ મુજબ

➔ પગાર- નિયમ મુજબ

➔ ઉંમર મર્યાદા- નિયમ મુજબ

➔ છેલ્લી તારીખ- ૧૪-૦૨-૨૦૨૧


👉 વધારે માહિતી માટે નીચેની લિંક ઓપન કરો.

અહીં ક્લિક કરો


==========================

No comments:

Post a Comment