સામાન્ય જ્ઞાન pdf book download || Gk in Gujrati Pdf Download - Gujju Gk

13 April 2021

સામાન્ય જ્ઞાન pdf book download || Gk in Gujrati Pdf Download

ગુજરાતી સાહિત્ય અને ગ્રામર માટે બેસ્ટ બુક્સ 👇

📗ગુજરાતી ગ્રામર 

📒જોડણી ના નિયમો બુક્સ

📔અલંકાર પરિચય

📕રુઢિપ્રયોગ ફુલ બુકસ

📗ભાષા ગૌરવ બુકસ

📘ભાષા વિવેક બુક્સ

📓ગુજરાતી શબ્દ કોશ 👉 ડાઉનલોડ બુક


📚↪️ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી pdf

📚 Maths full Pdf E-book 📚

👉 ગણિતના ૩૩ પ્રકરણનો સમાવેશ

👉 સાથે પેપર સેટ પણ

👉 પેજ : ૨૬૦ 

✔️Pdf ડાઉનલોડ કરવા >> Download pdf


💃 ગુજરાત ના લોકનૃત્ય PDF બુક 2021

✔️લોક સંસ્કૃતિ અને કલા

✔️ લોક નૃત્ય: સ્વરૂપ અને પ્રકાર

✔️ આદિ નૃત્યો

✔️ આદિવાસી લોકનૃત્યો

✔️ રાસ-રાસડા

✔️ ગરબા - ગરબી

✔️ સૌરાષ્ટ્રના લોકનૃત્યો

✔️ કચ્છનાં લોકનૃત્યો

📚ટોટલ 108 પેજની ગુજરાત ના લોકનૃત્ય PDF બુક 2021 નીચે આપેલ લિંક થી ડાઉનલોડ કરી શકશો⤵️

👉 Download Pdf


🇬 🇪 🇳 🇪 🇷 🇦 🇱
            🇰 🇳 🇴 🇼 🇱 🇪 🇩 🇬 🇪 


📘📗 સામાન્ય અભ્યાસ MOST IMP PDF FILE

📱↪️ PSI પ્રિલિમિનરી પરીક્ષા માટે ઉપયોગી સાહિત્ય

🔸➖ ઈતિહાસ , વિજ્ઞાન , સમાજશાસ્ત્ર , મનોવિજ્ઞાન અને રીઝનીગ વિષયનું મટીરીયલ

🔸➖ કુલ પેજ : ૭૦

🔸➖ આધુનિક ભારતનો ઇતિહાસ

🔸➖ પ્રક્ષેપિત કરાયેલા ઉપગ્રહો

🔸➖ ટેકનોલોજી અંતર્ગત વિવિધ સંકલ્પનાઓ

🔸➖ લોહીનો સંબંધ

🔸➖ દિશા અને 

🔸➖ શ્રેણી વગેરે તમામ મુદ્દાઓ..

📱 ડાઉનલોડ કરવા માટે ની લિંક 👇🏽👇🏽

 👉🏼 Download Pdf🧲 Share This Message

No comments:

Post a Comment