ગુજરાત પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા 1826 ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) પોસ્ટ્સ માટે ની ભરતી 2021 - Gujju Gk

22 December 2020

ગુજરાત પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા 1826 ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) પોસ્ટ્સ માટે ની ભરતી 2021

♻️ કુલ જગ્યાઓ  - ૧૮૨૬

💠 પોસ્ટ નામ 👇👇

   ◆ ડાક સેવક

   ◆ બ્રાન્ચ પોસ્ટ માસ્ટર

   ◆ આસિસ્ટન્ટ બ્રાન્ચ પોસ્ટ માસ્ટર

👨🏻‍🎓લાયકાત - ૧૦ ધોરણ પાસ

🗓️છેલ્લી તારીખ - ૨૦-૦૧-૨૦૨૧


⤵️ ફોર્મ ભરવા અને સંપૂર્ણ માહિતી માટે નીચે આપેલ લિંક ઓપન કરો.👇👇

🔸 જાહેરાત જોવા  | અરજી કરવા માટે

No comments:

Post a Comment